Hệ thép nhẹ,khung kèo thép nhẹ tttruss · Vật liệu xây dựng

Khung kèo thép nhẹ làm mái

Vì sao lên lợp ngói bằng hệ kèo thép nhẹ TTTRUSS ??? Nói về cấu trúc mái, các chuyên gia chia làm hai loại chính là mái có cấu trúc đóng (hay gọi mái đổ bê tông) và mái có cấu trúc mở (hệ kết cấu kèo bằng thép hoặc gỗ). Tại Việt Nam, theo khảo sát của chúng… Continue reading Khung kèo thép nhẹ làm mái